KURSPLAN
Leadership in Crisis Management, 7,5 högskolepoäng
Leadership in Crisis Management, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HLCK16
Fastställd av: Utbildningschef 2016-02-19
Reviderad av: Avdelningschef 2019-11-15
Gäller fr.o.m.: 2020-05-04
Version: 3
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete/Department of social work
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

At the completion of this course the student should be able to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- crisis management theory
- collaboration theory
- leadership theory
- crisis management plans

Undervisningsformer

The course is conducted on campus or alternatively web based. Regardless of the form of distribution, the course is carried out in the form of lectures and seminars.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

General entry requirements and completed courses of 30 credits in higher education (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Subject assessment: Individual written examination with a follow-up seminar will be undertaken by the student.
The course is examined by a senior lecturer.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Attendance regulations
Class attendance is required for seminars and lectures.

Kurslitteratur

Cavaiola, A. A. & Colford, J.E. (2018). Crisis Intervention. A practical guide. London: Sage Publicaions.

Hoff, L.A., Brown, L., Hoff, M. & Hallisey,B.J. (2009). People in Crisis: Clinical Diversity Perspectives, 6 th ed. New York: Routledge.