KURSPLAN
Psychology, basic course, 7,5 högskolepoäng
Psychology, basic course, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HPBG19
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-04-03
Gäller fr.o.m.: 2019-11-04
Version: 1
Diarienummer: Department of Social Work
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: PS1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Psykologi

Lärandemål

Upon completion of the course the student should have the ability to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Innehåll

- neuropsychology
- personality psychology
- developmental psychology
- cognitive psychology
- social psychology
- health psychology
- perception psychology
- motivation psychology
- emotion psychology
- crises psychology

Undervisningsformer

The course is conducted through lectures, group discussions and seminars.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

General entry requirements.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

The examination will be based on one individual examination and written assignments.

University lecturer serves as the course examiner.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individual written examination5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Written assignments2,5 hpU/G

Kurslitteratur

Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M., & Smith, R. (2015). Psychology. The science of mind and behaviour. McGraw-Hill.

Additionally, approximately 100 pages course literature will be added according to course coordinators' instructions.

Latest edition of the course literature shall be used.