KURSPLAN
Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective, 7,5 högskolepoäng
Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HSWK19
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-01-29
Reviderad av: Avdelningschef 2020-08-25
Gäller fr.o.m.: 2020-11-02
Version: 3
Diarienummer: Department for social work
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Upon completion of the course students should have the ability to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- social policy and the rise of the Swedish welfare state
- the Swedish welfare system and its problems, crisis, restructuring and future
- different models of social welfare policy from an international perspective
- current social policy issues
- poverty from an international perspective
- challenges from a national and international perspective
Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

General entry requirements and completed courses in Social Work of 15 credits or equivalent. For students enrolled at partner universities the eligibility requirements of respective departments applies.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examination will be based upon one individual written examination and individual and group written papers.

A university assistant professor serves as the course examiner.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individual written examination4 hpA/B/C/D/E/FX/F
Individual assignments2 hpU/G
Seminars0,5 hpU/G
Oral presentation1 hpU/G

Övrigt

Attendance requirements
Attendance to seminars and groupwork is compulsory.