KURSPLAN
Varulvar, vampyrer och väsen - skräck i litteratur och andra media från antiken till idag, 7,5 högskolepoäng
Horror in Literature and other Media, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2013
Kurskod: LVVA19
Fastställd av: Utbildningsledare 2009-06-17
Gäller fr.o.m.: HT 2013
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Humanistiska området
Ämnesgrupp: LV1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Litteraturvetenskap

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas de studerande:
- ha god kunskaper i skräcklitteraturens tradition i litteratur men också inom olika medier i främst ett svenskt men också europeiskt perspektiv.
- ha goda kunskaper i olika definitioner av skräck, däribland att kunna skilja mellan undergenrer såsom gotik, skräckromantik, skräckel, German Tale, roman noir osv.

Innehåll

Undervisningsformer

Föreläsningar och litteraturseminarier för campuskursen, diskussioner på Pingpong för distanskursen, samt författande av ett PM.

Kursen erbjuds både som campusbaserad kurs och distanskurs och genomförs genom aktivt deltagande, i PingPong för distanskursen och i seminarierna för campuskursen, samt genom ett individuellt skrivet PM inom både distans och campuskursen, där deltagarna visar att de har läst all kurslitteratur samtidigt som det ges möjlighet att välja en egen inriktning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras vid litteraturseminarier, i PingPong, samt genom författande av ett PM, dvs en uppsats om 8-10 sidor.

För Godkänd krävs:
- aktivt deltagande på föreläsningar och litteraturseminarier.
- slutförda muntliga och skriftliga uppgifter på korrekt svenska.

För Väl Godkänd krävs:
- aktivt deltagande på föreläsningar och litteraturseminarier.
- slutförda muntliga och skriftliga uppgifter på god svenska där studenten självständigt kan reflektera kring olika problemområden.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Kursen utvärderas skriftligt i samband med näst sista föreläsningstillfället för campuskursen och mot kursens slut på PingPong för distanskursen.

Övrigt

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap om skräcklitteraturen från antiken till idag, från egyptiska spökhistorier och antika varulvsberättelser över medeltida folksägner till gotikens och skräckromantikens födelse och framåt till nutid. Här behandlas klassiska verk som Dracula och verk av olika författare, t ex Ann Radcliffe, Stagnelius, Mary Shelley, Emily Brontë, Edgar Allan Poe, Selma Lagerlöf, Lovecraft och andra fram till dagens Clive Barker, Stephenie Meyer m fl. Här berörs också författare utanför genren, såsom Strindberg och Virginia Woolf. En svensk tradition tas upp, från medeltiden till dagens författare, såsom Inger Edelfeldt, Bruno K Öijer, Mare Kandre, Alexander Ahndoril, Kristoffer Leandoer, Andreas Roman, Johan Theorin, Ajvide Lindkvist, Åsa Schwartz och C J Håkansson. Även filmer, musik, roll- och dataspel ingår i undervisningen. Kursen har ambitionen att vara en av de mest kompletta skräckkurserna. Kursen kan tillgodoräknas inom den litteraturvetenskapliga grundkursen.

Kurslitteratur

Facklitteratur
(OBS att texter tillkommer i kompendiet nedan.)

Fyhr, Mattias (2003) De mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel. Ellerströms förlag, 297 s

Leffler, Yvonne (2001). Skräck som fiktion och underhållning. Studentlitteratur, 151 s

Facklitteratur på nätet
Leffler, Yvonne (2008). ”Svensk skräcklitteratur”:, 8 s
http:litteraturbanken.se/#presentationer/specialomraden/SvenskSkracklitteratur.html

Sofia Wijkmark (2009). ”’Karln. En julsägen’. Berättande och hemsökelse”.
I
Hemsökelser. Gotiken i sex berättelser av Selma Lagerlöf, s 51-85 om ”Karln. En julsägen” (OBS att
novellen finns i kompendiet): http:
kau.diva portal.org/smash/record.jsf pid=diva2:209642, 34 s

Skönlitteratur
(Välj gärna senare utgåvor men se till att de är kompletta och inte reviderade versioner av t ex Dracula. OBS att många texter tillkommer i kompendiet nedan.)

Stoker, Bram (1897). Dracula, ca 330 s

En av dessa:
Edelfeldt, Inger (1982. Även utgiven 1995 som Nattens barn). Juliane och jag
Dahlström, Magnus (1986). Papperskorg eller (1987) Fyr
Rydberg, Carina (1990). Osalig ande
Kandre, Mare (1991). Aliide, Aliide
Teratologen, Nikanor (1992) Äldreomsorgen i Övre Kågedalen
Hagman, Per (1994) Volt
Ahndoril, Alexander (1995). Jaromir,
ca 250 s

Ett verk av dessa:
Leandoer, Kristoffer (1994). Svarta speglar
Niemi, Mikael (1994). Kyrkdjävulen eller (2001). Blodsugarna
Berghorn, Rickard (1995). Nattvaka eller (1998) Skymningscirkus
Eggert, Pål (1998). Ars moriendi – konsten att dö: Gotisk roman
Berghorn, Rickard och Fyhr, Mattias (red. 2002). Necronomicon i Sverige
John Ajvide Lindqvist (2004). Låt den rätte komma in
Schwartz, Åsa (2005). Och fjättra Lilith i kedjor
Hildebrand, Johanne (2007). Fördömd
Johan Theorin (2007). Skumtimmen
Andreas Marklun (2007). Skördedrottningen
C J Håkansson, C J (2007). Fjärilen från Tibet
Andreas Roman (2008), Mörkrädd
Hellberg, Amanda (2008). Styggelsen,
ca 200 s

Ett av dessa ”intermediala” eller icke svenska eller icke-anglosaxiska verk:
Barker, Clive (1986). The Hellbound Heart (jfr med filmen och Lefflers analys).
Jungstedt, Torsten (1955). Mannen i svart
Gautier, Théophile (2002/1836). Den döda älskarinnan
Schiller, Friedrich von (1792/1795) Der Geisterseher/Ghost-Seer

Eller en av dessa bildkonstbaserade verk:
Linde, Gunnel (1972) Jag är en varulvsunge
Lööf, Jan (1973) Felix och varulven
Arnold, Hans (1978) Monstret som valp
O’Barr, James (1989) The Crow
Gaiman, Neil (1989) The Sandman

Eller ett av dessa rollspel:
Grundboxen eller grundboken i Chock. Äventyr i det okända (1985)
Jonsson, Gunilla och Petersén, Michael (1991). Kult
Petersen, Sandy (1981). Call of Cthulhu: Fantasy Role-Playing in the Worlds of H. P. Lovecraft
Rein*Hagen, Mark m fl (1991). Vampire: The Masquerade.
låttexter på Cave, Nick (1988). King Ink.
eller manuset till en film av t ex David Cronenberg
eller ett drama, till exempel Gustav III (1793) Den svartsjuke Neapolitanar’n
eller ett drama av Jupiter, iodine ur (1997)Dom dödas pornografi eller hans intermediala (2005) Det falska paradiset

Eller ett av dig själv valt verk (motivera valet)

Till detta kommer ett kompendium med fack- och skönlitterära texter max 400 s