UTBILDNINGSPLAN
Tekniskt basår, distans, 60 förutbildningspoäng
Basic Science Year, 60 Pre-education credits
Programkod: TZDI4
Fastställd av: VD 2023-11-01
Version: 12
Programstart: Hösten 2024
Utbildningsnivå: Förberedande nivå

Examensbenämning

-

Programbeskrivning

Bakgrund
Tekniskt basår är ett högskoleförberedande program som syftar till att ge kompletterande utbildning i matematik, fysik och kemi.
För studerande som genomgått utbildningen med minst godkänt betyg (3) i alla kurser är platser reserverade på ingenjörsprogrammen vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Antalet reserverade platser vid respektive program är begränsat.

Mål

Programmet avser att ge grundläggande färdigheter i matematik, fysik och kemi som en förberedelse för ingenjörsstudier.

Innehåll

Programprinciper
Undervisningen bedrivs kontinuerligt under läsåret med tentamina vid tidpunkter som väljs med hänsyn till genomgångna kursavsnitt.
För Tekniskt basår på distans läses matematik, fysik och kemi parallellt under stora delar av läsåret.

Ämnen:
Matematik 25 förutbildningspoäng (fup)
Fysik 25 fup
Kemi 10 fup

I matematik ges en komplettering motsvarande från gymnasiets kurs 1a till 1c. Därefter läses motsvarande gymnasiets kurs Ma2c, Ma3c och Ma4.
I fysik läses motsvarande gymnasiets kurser Fy1 och Fy2.
I kemi läses motsvarande gymnasiets kurs Ke1.

Studierna är studiemedelsberättigande.
Tekniskt basår är inte en gymnasial utbildning och ger därför inga gymnasiebetyg.

Kurser

Obligatoriska kurser

Kursbenämning Fup Huvudområde Fördjupning Kurskod
Fysik 25 GXX TBFF06
Kemi 10 GXX TBKE06
Matematik 1 19 GXX TBM107
Matematik 2 6 GXX TBM207

Programöversikt

Årskurs 1
Termin 1 Termin 2
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Kemi, 10 fup  Matematik 2, 6 fup
Matematik 1, 19 fup 
Fysik, 25 fup


Undervisning och examination

Examination anordnas i varje kurs eller delkurs. Examinationsformer och betygsättning framgår av respektive kursplan.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 1a eller 1b eller 1c eller motsvarande kunskaper.

Examenskrav

Efter genomgången godkänd utbildning utfärdas kursbevis med betyg i enskilda ämnen specificerade.

Övrigt

För att ha rätt till garantiplatsen ska:
- en vanlig ansökan (vanligen i mitten av april) göras.
- samtliga kurser inom Tekniskt basår, som krävs för behörighet till respektive ingenjörsprogram, ska vara godkända vid datum för sista komplettering (vanligen i mitten av juni).
- en utbildning på Tekniska högskolan i Jönköping sökas i första hand.
Om gymnasiebetyg redan finns i någon av kurserna vars motsvarighet finns i Tekniskt basår behöver den kursen inte läsas inom basåret för att vara behörig att söka till ingenjörsutbildningen. Det innebär dock att garantiplatsen uteblir samt att man inte studerar på helfart.

Denna utbildningsplan grundar sig på "Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University (JU)".


För ytterligare information:
Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Box 1026
551 11 Jönköping
Tel. 036-10 10 00
Webbplats: http://www.ju.se