UTBILDNINGSPLAN
Kvalificerad 3D-printtekniker, 400 yrkeshögskolepoäng
Qualified 3D-printing Technician, 400 HVE credit points
Programkod: YT3D0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-01-07
Version: 1
Programstart: Hösten 2020
Utbildningsnivå: Yrkeshögskolenivå

Examensbenämning

Yrkeshögskoleexamen inriktning Kvalificerad 3D-printtekniker

Mål

-

Innehåll

Utbildningsplanen är under bearbetning.

Kurser

Obligatoriska kurser

Kursbenämning Yhp Huvudområde Fördjupning Kurskod
3D-print 1 - tillverkning i polymera material 25 YT3D10
3D-print 2 - prototyp- och serietillverkning 25 YT3D21
3D-print 3 - metall 25 YT3D31
3D-print 4 - utveckling och fördjupning 50 YT3D42
Anpassning och konstruktion 25 YTANK1
Examensarbete - Kvalificerad 3D-printtekniker 25 YTEXK2
Grundkurs för 3D-printing och additiv tillverkning 50 YTG3D0
Lärande i arbete 1 - Kvalificerad 3D-printtekniker 25 YTL130
Lärande i arbete 2 - Kvalificerad 3D-printtekniker 25 YTL231
Lärande i arbete 3 - Kvalificerad 3D-printtekniker 25 YTL331
Lärande i arbete 4 - Kvalificerad 3D-printtekniker 25 YTL432
Material och miljö 25 YTMAT1
Optimering och konstruktion 25 YTOPK1
Produktionsekonomi och underhåll 25 YTPEU1

Programöversikt

Felaktig information, kunde inte generera programöversikten

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Datorteknik 1a
eller
- Teknik 1
eller
- Industritekniska processer 1
med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.