UTBILDNINGSPLAN
Process- och automationsingenjör, 400 yrkeshögskolepoäng
Process- and Automation Engineer, 400 HVE credit points
Programkod: YTPA9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-01-28
Version: 2
Programstart: Hösten 2020
Utbildningsnivå: Yrkeshögskolenivå

Examensbenämning

Yrkeshögskoleexamen inriktning Process- och automationsingenjör

Mål

.

Innehåll

Utbildningsplanen är under bearbetning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Mekatronik 1, 100p poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper