UTBILDNINGSPLAN
Polymeringenjör, 400 yrkeshögskolepoäng
Polymer Engineer, 400 HVE credit points
Programkod: YTPY8
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-14
Version: 3
Programstart: Hösten 2020
Utbildningsnivå: Yrkeshögskolenivå

Examensbenämning

Yrkeshögskoleexamen inriktning Polymeringenjör.

Mål

-

Innehåll

Utbildningsplanen är under bearbetning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Fysik 1 eller Fysik A med lägst betyg G/E
- Kemi 1 eller Kemi A med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper