UTBILDNINGSPLAN
VA - projektör, 200 Yh-poäng
Water and Wastewater Development and Planning Supervisor, 200 HVE-credits
Programkod: YTVP9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-01-28
Version: 3
Programstart: Hösten 2021
Utbildningsnivå: Yrkeshögskolenivå

Examensbenämning

Yrkeshögskoleexamen inriktning VA-projektör.

Mål

.

Innehåll

Utbildningsplanen är under bearbetning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Entreprenadteknik, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Byggnadsverk, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper

Examenskrav

-