UTBILDNINGSPLAN
Ortopedtekniker, 400 yrkeshögskolepoäng
Orthopaedic Technician, 400 HVE credit points
Programkod: YHOT9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-01-28
Version: 2
Programstart: Hösten 2021
Utbildningsnivå: Yrkeshögskolenivå

Examensbenämning

Yrkeshögskoleexamen inriktning Ortopedteknik

Mål

.

Innehåll

Utbildningsplanen är under bearbetning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2 med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.